Thursday, November 29, 2007

KOLEKSI PERPUSTAKAAN

KOLEKSI UMUM

koleksi ini mengandungi bahan-bahan umum termasuk bahan yang menyokong aktibiti

pembelajaran dan fiksyen. Terdapat tiga jenis buku Fiksyen, iaitu: Melayu, Inggeris dan UgamaKOLEKSI RUJUKAN

Bahan-bahan kolesi ini termasuklah bahan seperti kamus, atlas, ensaiklopedia dll.KOLEKSI BRUNEI

Bahan yang terdapat di dalamnya adalah berkaitan dengan BRUNEI DARUSSALAM yang berbentuk dalam berbagai bidang dan format seperti buku, majalah, jurnal, laporan tahunan, rislah, kertas kerja dllKOLEKSI SURATKHABAR

Koleksi ini merupakan akhbar tempatan yang terkini dan kebelakanganKOLEKSI MAJALAH

Majalah-majalah kebelakangan ada tersimpan di perpustakaan ini. Ianya berbentuk pelajaran dan bacaan ringanPENGKELASAN

Perpustakaan SEkolah ini mengunakan Sistem Pengkelasan Perpuluhan Dewey (DDC) bagi semua bahan-bahan perpustakaan. Sistem ini mengandungi 10 kelas utama bagi mewakili bidang perkara seperti berikut:

000 Karya Am
100 Falsafah
200 Ugama
300 Sains Kemasyarakatan
400 Bahasa
500 Sains Tulen dan Matematik
600 Teknologi (Sains Gunaan)
700 Kesenian
800 Kesusteraan
900 Geografi dan Sejarah
MOTTO PERPUSTAKAAN
Budaya membaca pendidikan berkualiti
VISI PERPUSTAKAAN
Pemangkin kearah penghasilan ilmu pengetahuan yang cemerlang dan efektif
MISI PERPUSTAKAAN
Melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran membaca yang lebih berkesan

OBJEKTIF PERPUSTAKAAN

  • Membantu murid membaca dengan lebih seronok dan berkesan
  • Meningkatkan lagi kebolehan dan memahirkan ilmu pengetahuan melalui sumber dan bahan rujukan di perpustakaan

Wednesday, November 28, 2007

PERPUSTAKAAN SR SAB SG. BESAR, BRUNEI II

LETAKNYA

Ditingkat bawah blok Pentadbiran SR SAB Sg. Besar


PENGENALAN

Merupakan sebuah mini perpustakaan akademik yang memberi perkhidmatan khasnya kepada murid dan tenaga pelajar. Bahan-bahan yang terdapat didalamnya merangkumi koleksi umum dan rujukan yang lebih cenderung kepada aktibiti pembelajaran


JAWATANKUASA PERPUSTAKAAN


Penasihat

Cikgu Hjh Rokiah Bte Hj Burut


Ketua

Cikgu Hjh Maisalamah Hj Baha


Ahli-Ahli

Cikgu Siti Zaleha Hj Abd Manaf

Cikgu Hjh Siti Hawa Hj Besar

Cikgu Hjh Bidah Hj Amit

Cikgu Haszatul Effah Hj Hashim

Cikgu Yusdiana Hj Untong

Hjh Sarbanun Hj Awg. Metusin

Tuesday, November 27, 2007

MOTO SEKOLAH
Warganegara yang cerdas dan berpendidikan
MISI SEKOLAH
Berpandukan matlamat dan program pendidikan negara, pelajar-pelajar Sekolah Redah Sultan Abdul Buin Sungai Besar yakin untukmancapai kejayaan akademik dan kokurikulum menjuru kepada jati diri pelajar yang cerdas dan perpendidikan.
MATLAMAT SEKOLAH
  • Untuk membina rasa konfiden pelajar-pelajar dalam persaingan akademik yang positif
  • Untuk memberi kemahiran kepada pelajar-pelajar dalam aktibiti-aktibiti sekolah yang sertai
  • Untuk melahirkan pelajar-pelajar yang cerdas, berilmu dan berdisiplin
WAWASAN SEKOLAH
Menjadikan pelajar sebagai warganegara yang cerdas dan berpendidikan

Monday, November 26, 2007

Sekolah Rendah Sultan Abdul Bubin Sungai Besar Brunei II: Suatu Pengenalan

SEJARAH SEKOLAH

Sekolah Lama
Sekolah Rendah Sultan Abdul Bubin Sungai Besar (SR SAB), Sungai Besar Brunei II mula dibina oleh penduduk Kampong Sungai Besar yang diketui oleh Yang Mulia Tuan Haji Ibrahim bin Puteh secara gotong royong pada tahun 1959 dan digunakan pada 10 September 1959.
Sekolah Baru
  • Sekolah baru yang mula dibina pada tahun 1966 dan digunakan pada tahun 1967. Yang Amat Mulia Pengiran Haji Md Yussof Bin Pengiran Hj Abdul Rahim selaku tetamu terhormat diberi penghormatan meresmikan penggunaan sekolah tersebut pada 30 Jun 1968. Nama sekolah diambil daripada nama Sultan Brunei yang ke 13 iaitu Sultan Abdul Mubin.
  • Tahun 1979, bangunan tambahan jenis mula dibina dan digunakan pada 1 Januari 1980. Bangunan tersebut mempunyai 6 bilik darjah dan 1 buah bilik guru-guru. Kemudian pada tahun 1985 sebuah bangunan tandas dibina. Manakala dapor sekolah dibina pada tahun 1986. Selepas itu pada tahun 1987 dibina sebuah kedai sekolah.
  • Oleh kerana sekolah memerlukan beberapa buah bilik darjah lagi untuk menampung kekurangan tersebut, maka sebuah bangunan sementara yang mempunyai 3 buah bilik, didirikan pada tahun 1994.

Wednesday, November 14, 2007

say Hi

Samekum..Welcome to my blog..
My name is Hajah Sarbanun Haji Awg. Metussin. I am in second year in BDTVEC National Diploma in Information and Library Managent in Maktab Teknik Sultan Saiful Rijal, Jalan Muara, Negara Brunei Darussalam. I am in service student in Sekolah Rendah Sultan Abdul Bubin Sungai Besar, Brunei II.
This blog is part of my project in discovering Internet/WWW.